Ustaz

En. Mohd Yusof Bin Rebu
Pengurus Yayasan PEKEMA
(yusof@pekema.org.my)

Wan

En. Rizwan Kamil Bin Ramli
Eksekutif Akaun & Pengurusan
Harta Yayasan PEKEMA
(rizwan@pekema.org.my)